På denne siden finner du oversikt over navn og kontaktinformasjon til medlemmer i styret for NSBK.

Felles mailadresse for styret

styret@nsbk.org

Leder

Arild Kristensen
Elsbergsvei 10
1540 Vestby
Mobil: 928 40 502
leder@nsbk.org

Nestleder

Mona Nilsen
Frydenlundgata 51
8517 Narvik
Mobil: 976 50 452
nestleder@nsbk.org

Sekretær

Tarja Aabø
Fullriggerveien 3
4056 Tananger
Mobil: 917 14 079
sekreter@nsbk.org

Kasserer

Berit Engnes
Osvegen 596
5229 Kalandseidet
Mobil:928 58 681
kasserer@nsbk.org

Styremedlemmer

Andreas Bachmann
Sørhallet 49
5518 Haugesund
Mobil: 982 37 221
styremedlem1@nsbk.org
Ingrid Pedersen
Myrveien 11b
9511 Alta
Mobil: 926 07 536
styremedlem2@nsbk.org
Wenche Martinsen
Veldromsvegen 10
2385 Brumenddal
Mobil: 458 08 258
styremedlem3@nsbk.org

Varamedlemmer

Anne-Guri Johannesen
Hjellevegen 1D
5211 Os
Mobil: 997 24 847
varamedlem1@nsbk.org

Kenneth Riis Gjertsen
Djupedalsfaret 32
3280 Tjodalyng
Mobil: 930 17 874
varamedlem2@nsbk.org