På grunn av at årsmøtet på Gardermoen den 21.04.18 ikke godkjente klubbens regnskap og budsjett ble heller ikke valg avholdt. Valgkomitéen hadde ikke kandidat til ledervervet pga styrets sammensetning. NSBK står nå uten flere tillitsverv.

Valgkomitéen i NSBK har startet arbeidet og oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kandidater for de aktuelle verv.

Forslag på tillitsvalgte skal vedlegges kandidatens erklæring om at han/hun er villig til ta valg, jfr. NSBK’s lover § 3-3. Den skal være bekreftet, datert og signert av kandidaten.

Send mail til valgkomite@nsbk.org

Frist: 14.05.2017

Med vennlig hilsen
Valgkomitéen

 

StyretNavnGruppeValg
LederFor 2 år
Nestleder
For 1 år supplering
Sekretær

Tarja Aabø
Rogaland
Ikke på valg
Kasserer
For 2 år
Styremedlem 1
Andreas Bachmann
Rogaland
Ikke på valg
Styremedlem 2
Ingrid J Pedersen
Finnmark
Ikke på valg
Styremedlem 3
For 2 år
Varamedlem 1
For 1 år
Varamedlem 2
Kenneth Riis Gjertsen
Vestfold
Ikke på valg
Revisor
Randi Otterlei Alvestad
Møre og Romsdal
Nyvalg 1 år supplering
Vararevisor
For 1 år
Valgkomité
Medlem 1
Trude Otterlei
Hordaland
Gjenvalg 2 år
Medlem 2
Sidsel Hodne Iversen
Rogaland
Ikke på valg
Medlem 3Maria Angel Uhnger
Oslo Akershus
Ikke på valg
Varamedlem
Rutt Celina Åsvang
Nordland
Ikke på valg

 

 

 

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Arrangementer