På denne siden vil du finne alle aktuelle dokumenter tilknyttet NSBK som blant annet: Klubbens lover, handlingsplan, referater / protokoller og årsmøtedokumenter.

Styrende dokumenter

Oversikt over lover og regler for NSBK, handlingsplaner samt rasespesifikke avlsstrategier.

Lover for NSBK
Handlingsplan NSBK 2017-2019
RAS Riesenschnauzer
RAS Schnauzer
RAS Dvergschnauzer
RAS Bouvier des Flandres

Årsmøte

Oversikt over nye og tidligere referater og dokumenter relatert til NSBKs årsmøter.

Protokoll Årsmøte 2017
Protokoll Ekstraordinært Årsmøte 2017

Referater og protokoller