Norsk Schnauzer Bouvier klubb er av NKK gitt ansvar for å forvalte følgende hunderaser: Riesenschnauzer, sort og salt/pepper, Schnauzer sort og salt/pepper, Dvergschnauzer sort, hvit, salt/pepper og sort/sølv.

I henhold til klubbens statutter skal NSBK ha et avlsråd med representanter for hver av rasene som bidrar med råd og hjelp til klubbens medlemmer og oppdrettere. Avlsrådet består av rasekomitèer. Se under “avlsråd” for medlemmenes kontaktinfo.

Har du avls-spørsmål om noen av rasene, kan du ta kontakt med den aktuelle avlskomiten.

NB: Når søknad om godkjenning av kull sendes til Avlsråd pr e-post, må det oppgis fargevariant i e-postens emnefelt.

Skjemaer

Grunnregler for avl og oppdrett Riesenschnauzer
Grunnregler for avl og oppdrett Schnauzer
Grunnregler for avl og oppdrett Dvergschnauzer
Grunnregler for avl og oppdrett Bouvier Des Flandres
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
Melding om parring-valpekull