Regler for NSBK’s årskonkurranser og poengberegning kan du lese mer om på denne siden.

Årskonkurranser gjeldende fom 01.01.2017

Felleskrav alle konkurranser:

  • Medlemsskap i NSBK fra 01.01 gjeldende år
  • 6 tellende utstillinger (de 6 beste)
  • Minst en utstilling arrangert av NSBK
  • Minst en tellende NKK utstilling
  • Ved lik poengsum, vinner den hund som har slått flest hunder i tellende utstillinger

Ansvarlig for utregning:
Medlemmer som bruker mye tid til alles glede, ansvarlig Mette E. M. Tufte. Innsending av resultater, og eventuelle spørsmål sendes til:
mmtufte@hotmail.no

Resultater for Årets rasevariant, regnes uten innsending, da resultatene innhentes av fra DogWeb.

Resultater til Årets hund, Årets veteran og Årets valp sendes inn til raserepresentant av eier fortløpende, men senest innen 31.01 påfølgende år (grupper/bis-plasseringer).

Publisering:
Løpende resultater/lister legges ut på klubbens hjemmeside, og i medlemsbladet.
Resultater årskonkurranser pr. 30sep2017

Oppdaterte poengtabeller kan lastes ned fra linkene under:
Årskonkurranser 2017
Bruks NBF
SPH 1
SPH 2
Poengtabell RRP
Poengtabell RSP
Poengtabell Lydighet
Poengtabell RIK
Poengtabell Rallylydighet
Agility
Årets allround hund
Årets SL-hund