Regler for NSBK’s årskonkurranser og poengberegning kan du lese mer om på denne siden.

Årskonkurranser gjeldende fom 01.01.2018

Felleskrav alle konkurranser:

  • Medlemsskap i NSBK fra 01.01 gjeldende år
  • 6 tellende utstillinger (de 6 beste)
  • Minst en utstilling arrangert av NSBK
  • Minst en tellende NKK utstilling (unntak valp se oversikt)
  • Ved lik poengsum, vinner den hund som har slått flest hunder i tellende utstillinger

Ansvarlig for utregning:
Medlemmer som bruker mye tid til alles glede, ansvarlig Mette E. M. Tufte. Innsending av resultater, og eventuelle spørsmål sendes til:
mmtufte@hotmail.no

Resultater for Årets rasevariant, regnes uten innsending, da resultatene innhentes av fra DogWeb.

Resultater til Årets hund, Årets veteran og Årets valp sendes inn til raserepresentant av eier fortløpende, men senest innen 31.01 påfølgende år (grupper/bis-plasseringer).

Publisering:
Løpende resultater/lister legges ut på klubbens hjemmeside, og i medlemsbladet.

Oppdaterte poengtabeller kan lastes ned fra linkene under:
Årskonkurranser 2018
Bruks NBF
SPH 1
SPH 2
Poengtabell RRP
Poengtabell RSP
Poengtabell Lydighet
Poengtabell RIK
Poengtabell Rallylydighet
Agility
Årets allround hund
Årets SL-hund

Regler for klubbvinnertittelen
Fra 1. januar 1994 ble det slutt på tildeling av KSA-kort og tildeling av klubbsieger-tittel gjennom den tyske klubben PSK for våre utstillinger i Norge. Istedenfor opprettet vi KLUBBVINNER-tittelen.
Klubbvinner regler