Felles mailadresse til styret:

Styret@nsbk.org

 

Leder

Arild Kristensen

Elsbergsvei 10 

1540 Vestby 

M: 928 40 502 

leder@nsbk.org

 

Nestleder

Laila Somby Iversen

Skoganvarre

9722 Skoganvarre

M: 920 80 725

nestleder@nsbk.org

 

Sekretær

Maria Elisabeth Angell Uhnger 
Haakon Tveters vei 46

0686 Oslo

M: 4827 2240

sekreter@nsbk.org

 

Kasserer

Monica Hvalby Carlsen
Brøderudvegen 17
2216 Roverud

M:934 29 905

 

Styremedlemmer

Andreas Bachmann
Sørhallet 49
5518 Haugesund
M: 982 37 221
styremedlem1@nsbk.org

 

Mette M. Tufte

Skjoldveien 13B

0881 OSLO

M: 92 40 70 00
Styremedlem2@nsbk.org

 

Nina Gjødingseter

Sanderud 4

2092 Minnesund

M: 452 78 871

styremedlem3@nsbk.org

 

Varamedlemmer

 

Rutt Åsvang

Ibsens gate 10,

8800 Sandnessjøen

Mob:900 36 370

varamedlem1@nsbk.org

 

Mona Nilsen

Frydenlundgt 51

8517 Narvik

M:97650452 

varamedlem2@nsbk.org

 

Webmaster

Andreas Bachmann

Sørhallet 49
5518 Haugesund
M: 982 37 221

webmaster@nsbk.org

 

Klubbens Bank konto er: 1602.54.11920