Her finner du arbeidsskjema for utarbeidelsen til de deler av RAS som handler om helse, fertilitet, atferd, mentalitet og eksteriør.

 

Påmeldingsfristen til oppdretterseminaret har gått ut, men vi har plass til flere og

tar fortsatt imot påmeldinger til:  styremedlem1@NSBK.org eller til tlf. 91108859

(send gjerne SMS).

Punktene i skjemaet er plukket ut fra NKKs arbeidsmal for RAS og vi vil jobbe oss igjennom disse temaene på vårt "Mini-raseseminar". Anbefaler å lese igjennom punktene på skjemaet, gjør egne notater og ta det med på seminaret.

 

Program lørdag 15. februar - kl 1200:

 

Foredragsholder veterinær og avlskonsulent Kristin Aukrust fra NKK.

  • Foredrag tema RAS
  • liten pause
  • Foredrag tema avl
  • pause med enkel bevertning
  • fra ca kl 1500 "Mini-raseseminar" vi deler oss inn i rasegrupper - hovedtema bir RAS og andre aktuelle temaer

 

Hilsen avlsrådet

 

Arbeidskjema

 

"Frist for innlevering av arbeidsskjema er 10. mars."