Valgkomiteen i NSBK oppfordrer til forslag på kandidater for de aktuelle verv

 Valg 2014
 

 Formann: På valg
 Nestformann: Vidar Kristensen, Vestfold 1 år igjen
 Sekretær: Reidun Stensrud, Vestfold 1 år igjen
 Kasserer: Paal Bjerkevold På valg
 Styremedlem: Andreas Bachmann, Sør-Rogaland 1 år igjen
 Styremedlem: Heidi Pedersen, Finnmark 1 år igjen
 Styremedlem: Linde C. Østby, Aust-Agder På valg
 Varamedlem: Stine Andersen, Oslo Akershus På valg
 Varamedlem: Mona Nilsen, Nordland På valg

 Revisor: Tor Moripen På valg
 Vararevisor: Johan Fredrik Svendsen På valg

 

 VALGKOMITÈ:
 Medlem: Laila Somby, Finnmark 1 år igen
 Medlem: Vidar Andersen, Telemark På valg
 Varamedlem: Wenche Liebermann, Vestfold På valg

 

 Vi minner samtidig om at foreslåtte kandidater må gi sitt skriftlige samtykke innen fristen; 10. Februar 2014, ihht klubbens lover.