Til NSBK's medlemmer og årsmøte

Alle våre medlemmer har blitt invitert til å komme med forslag til de ledige verv i NSBK.Vi takker for de av dere som har bidratt og sendt inn forslag til oss i valgkomiteen. Det er for oss i valgkomiteen veldig viktig at det fortsatt er noen som ønsker å bruke sin mulighet som medlem å påvirke til hvem man ønsker som sine tillitspersoner i NSBK.

 

Nå er situasjonen slik at vi i valgkomiteen hadde ferdigstilt vår innstilling, og innsendt denne til styret, for utsendting samtidig med øvrige dokumenter til årsmøtet. I henhold til  våre lover for Norsk Schnauzer Bovierklubb § 3-3, er 10. februar fristen for medlemmer å sende inn forslag til oss i valgkomiteen.

 

Beklageligvis har sittende leder gitt oss tilbakemelding om at han ønsker å trekke seg fra sitt verv ett år før tiden. Dette er gjort etter 10. februar , som er fristen for alle våre medlemmer å komme med innspill og forslag . Et av de oppsatte varamedlem til styret har gjort det samme.

 

Dette skaper en ekstraordinær situasjon, som vi må forsøke å løse på best mulig vis.

Vi i valgkomiteen har drøftet situasjonen med organisasjonsavdelingen i NKK, og kommet fram til en løsning som kanskje best mulig ivaretar våre medlemmers mulighet til å komme med forslag til ny leder (suppleringsvalg ett år). Vi håper av den grunn at dere medlemmer og årsmøtet kan være enig i en framgangsmåte der vi utsetter fristen, for alle medlemmene for å komme med forslag på ny leder. Med fristen som vi har foreslått, vil dette være tidsnok til at vi kan få sendt ut den nye innstillingen fra valgkomite, sammen med resten av årsmøtepapirene som skal sendes ut fra styret. Denne fristen er på 3 uker, og det vil da være fullt mulig å forhåndsstemme, for de som ikke har anledning å delta på årsmøte.

 

Skulle det vise seg at det ikke kommer noen forslag til kandidater til ledervervet - så kan alternativet være å innkalle til et ekstraordinært årsmøte for valg av ny leder. Om det ikke kommer forslag til ny leder, kan også en mulighet være at innstilt nestleder rykker opp i ledervervet. Siste alternativ er at det kommer et benkeforslag på selve årsmøtet. Benkeforslag er i utg pkt ikke lov, men i verv hvor det ikke er noen andre navn/forslag på forhånd - kan dette gjennomføres - ref. til NKK´s lovkomite sitt forslag vedr benkeforslag.  Av alle disse forslagene er "benkeforslag" det som er minst ivaretagende for medlemmer som befinner seg "utenfor" Oslo og omegn - da de som ikke har anledning å reise/delta på årsmøtet, ikke vil kunne være med å forhåndstemme. 

Vi må bare beklage situasjonen vår raseklubb er havnet i, men håper at dere kan godta fremgangsmåten som blir skissert her. Dette er for å ivareta at dere som medlemmer skal kunne ha mulighet å komme med forslag til oss på ledervervet, som i utgangspunktet ikke var på valg. Vi ønsker å sette denne fristen til 20. mars.

 

Vi håper at mange av dere kan være med på å komme med gode forslag til lederverv og et varamedlem til NSBK's styre. HUSK at det er viktig å bidra med forslag/innspill, om man ønsker å bruke sin mulighet for medbestemmelse til å foreslå inn de som man mener er de rette tillitspersoner for NSBK.

 

Forslag og innspill kan rettes til: brikke2@hotmail.com

 

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen v/ Trude Otterlei, Lucie Andersen og Heidi Pedersen