Styret hadde sitt første ”fysiske møte” lørdag 11. og søndag 12. Juni på Scandic Hotell Helsfyr.

Ett av målene med dette første møte var å bli kjent med hverandre og utveksle hverandres tanker, mål og forventninger til styrearbeidet i NSBK.

Dessverre var det tre av medlemmene som måtte melde forfall til møtet, men vi andre hadde gode diskusjoner om styrearbeidet i NSBK og gleder oss til å ta fatt på alle sakene som ligger foran oss.

 

Dessverre måtte Monica Monica Hvalby Carlsen på grunn av svekket helse, trekke seg fra kasserervervet rett etter at vi hadde innkalt til ekstraordinært årsmøte. Dette har gitt styret en ekstra utfordring som vi må finne en løsning på.

 

Vedtak som ble gjort på dette første ”fysiske møte” var å engasjere  Urrang Media som vår nye nettside leverandør. Arbeidet med de nye sidene er startet, og vi har som mål å være klar til lansering av sidene i løpet av høsten.

Det ble også vedtatt å opprette nye facebook sider som kun skal være for medlemmer av NSBK, og at de gamle ”åpne” sidene avvikles. Nye facebook sider er nå opprettet, og de gamle er slettet.

 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god sommer og lykke til på utstillinger/samlinger med våre firbeinte venner.

 

Protokoll fra styremøte nr. 4 finner du her

 

 

For styret

 

Andreas Bachmann