Dette er nå opprettet en egen Facebook side for Sportshundgruppa i Norsk Schnauzer Bouvier klubb. Sportshundgruppa er fagkomité og arbeidsorgan for våre medlemmer innenfor hundesportene våre raser er aktuelle for.

Gruppa er oppnevnt av styret og skal:


- Informere og motivere for aktivitet med våre raser.
- Informere om hundesportsgrener (Agility, LP, Bruks, IPO/RIK, Rallylydighet m.m.)
- Være kontaktpersoner for de ulike hundesportene
- Resultatservice (Samle data og oversikt over rasenes resulater)
- Drive en egen facebook-side samt produsere innhold til hjemmeside
- Omdømmebygging
- Rekruttering av medlemmer til klubben
- være med å bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmene i NSBK
- Arrangere årlig MH
- Arrangere årlig klubbsamling
- Arrangere kurs/foredrag/seminar om temaer rundt brukshund


Gruppa består i dag av:
Nina Gjødingseter
Terje Gjerdalen
Lisa Selin

 

Link til Facebook finner du her