Protokoll årsmøte 2014 er nå lagt ut. Du finner protukollen under referater og protokoller under fanearket "klubben" Du kan også trykke "her"