Presentasjon av innstilte medlemmer til styret i NSBK

 

LEDER JARLE UTNE-REITAN (suppleringsvalg 1. år)

Jeg viser til deres e-post med anmodning om en beskrivelse av meg og min bakgrunn.

Mitt navn er Jarle Utne-Reitan, 47 år, familiefar til 3 og bosatt i Haugesund. Her har vi 4 dvergschnauzere sort/sølv. Jeg arbeider som operasjonsleder i politiet, men har delvis permisjon fra stillingen for å kunne fylle et heltidsverv som lokalpolitiker / kommunalråd. 

Jeg startet med hund i 91 og drev med schäferhund, utstilling og konkurranser i lydighet og bruks. Jeg tok NKK’s instruktørutdanning for lydighet. I årene med schäfer var jeg i flere år leder av Norsk Schäferhund Klub avd. Haugesund og deltok også i NSchkl sitt representantskap.

I perioden 97 – 11 hadde vi ikke hund på grunn av allergiutfordringer i familien. Vi bestemte oss for å prøve en ”lavallergirase” og valgte dvergschnauzer.

Det jeg kan tilføre NSBK er organisasjonserfaring. 

Jeg har vært tillitsvalgt i Lensmannsetatens Landslag / Kripos forening / Politiets Fellesforbund i 10 år, hovedverneombud i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i 3 år, medlem av Haugesund bystyre i 14 år, medlem av Haugesund formannskap i 10 år, gruppeleder for Haugesund Høyres bystyregruppe i 6 år og heltidspolitiker som kommunalråd i 2 år. Utover dette var jeg med på opprettelsen av Politiets Forum mot seksuelle overgrep, har 5 års tid som kasserer i skolekorps og 3 år som leder av styret i et ungdomskorps. 

De fleste i DS-miljøet vil nok kjenne igjen navnet mitt fra ulike facebookgrupper for dvergschnauzere. Jeg er en ivrig hundefotograf og deler mange av bildene mine der. 

I klubber som dette er det alltid fare for fløy-/klikkdannelser. Om det skulle være en utfordring for NSBK så tilhører jeg ikke noen bestemt fløy eller klikk og føler jeg har like god tone med alle de jeg treffer i miljøet.

Dersom klubben ønsker min innsats i organisasjonen så er jeg klar til å bli med på dugnaden.

 

NESTLEDER VIDAR ANDERSEN (på valg for 2 år)

Mitt navn er Vidar Anderssen, og jeg er innstilt av Valgkomitéen i NSBK som Nestleder for perioden 2017-2019.

Jeg har mangeårig erfaring fra avlsrådet i NSBK, hvor jeg har vært representant for dvergschnauzer sort/sort&sølv/hvit, i tillegg til schnauzer sort. Dessuten har jeg i en årrekke sittet som medlem og Leder av Valgkomitéen.
I perioden 2014-2016 var jeg Leder av Hovedstyret i NSBK, og fikk dermed det ærefulle oppdraget å representere klubbens ca 1100 stemmer på NKKs Representantskapsmøte begge årene.

For tiden driver jeg oppdrett av schnauzer sort, dvergschnauzer sort, sort&sølv og hvit. Tidligere oppdrettet jeg også Riesenschnauzer sort.
Pr dags dato er det 57 Norske Utstillings Champions under kennelprefix Dolma Ling, i tillegg til at jeg har stilt ca 40 hunder fra andre kennel til championat i Norge.

Jeg er også autorisert Ringsekretær, samt eksteriørdommer for samtlige schnauzervarianter.

Jeg er innstilt på å gjøre en god jobb i klubbens Hovedstyre.
Å setter seg godt inn i aktuelle saker, å sikre at klubbens/NKKs lover og retningslinjer blir overholdt, er for meg viktige saksbehandlingspunkter.

 

SEKRETÆR TARJA AABØ (på valg for 2 år)

Det ble ønsket en presentasjon om meg i forbindelsen av at jeg har takket ja til styreverv i NSBK. Jeg heter Tarja Aabø, opprinnelig finsk, er 51 år og skilt. Jeg har 3 +2 barn og 2 barnebarn enda så lenge. Jeg bor i Sola kommune utenfor Stavanger. Jobber i GK Inneklima AS og har bodd i Norge 21 år.

Jeg har vært oppdretter siden 1993. Min første Schnauzer var Riesen som jeg fikk i 1980, senere minsket størrelsen til sort Schnauzer. Med Schnauzer startet jeg oppdrett med, jeg hadde en kull i Finland før jeg flyttet i Norge i 1995. Her fortsatte jeg oppdrett med sort Schnauzer, litt senere 1998 kom hvit dvergschnauzer og Boston Terrier. Jeg har hatt oppdrett med alle rasene løpet av årene. 

Verv i hundemiljøet har jeg hatt som styremedlem/leder i lokale raseklubb avdeling, brukshundklubb og NKK region Rogaland. I NSBK har jeg nå for andre gangen verv i avlsrådet. NKK representskapsmøte 2015 ble jeg valgt som medlem i Appellutvalget. Jeg er autorisert ringsekretær, og godkjent kursleder av NKK.  Jeg håper jeg kan bidra med min erfaring og bakgrunn fra avl og oppdrett, samt organisasjonsarbeid, til påbygging av en kunnskapsrik klubb.

 

STYREMEDLEM 1 ANDREAS BACHMANN ( Gjenvalg 2 år)

Mitt navn er Andreas Bachmann, jeg bor i Haugesund og har nå 4 år bak meg i styret som styremedlem og Webmaster.
Jeg har et lite oppdrett av Dvergschnauzer Sort/Sølv under navnet Kennel Eivika.
Vår første hund, en Schäferhund, fikk vi i 1986, senere har vi hatt to Vorsterhhunder, den første Dvergschnauzeren fikk vi i 2005.

Jeg registrerte mitt første kull under Kennel Eivika i 2011 og har siden hatt 8 kull.

Tidligere har jeg drevet  konkurranseflyvning og oppdrett av brevduer, jeg hadde også i mange år oppdrett av engelske undulater.Kennelen består i dag av 5 Dvergschnauzere. Foruten utstillinger ”brukes” hundene som turkamerater både sommer og vinter.

Da jeg sa ja til å stille til valg i NSBK ,var det først og fremst fordi jeg mener det er viktig å ta del - og bidra i det frivillige arbeidet.
Det har vært noe uro rundt klubben de siste årene, og jeg vil igjen benytte denne muligheten til å be medlemmene tenke seg godt om før de poster innlegg på klubbens facebook-side.

Jeg vil igjen stille meg til disposisjon for klubben, og mitt mål med årets styrearbeid er at det skal bli ro i og rundt klubben, at den utvikles videre og at det skapes aktiviteter for medlemmene og deres hunder.


STYREMEDLEM 2 INGRID PEDERSEN (på valg for 2 år)

Mitt navn er Ingrid Pedersen jeg er 51 år gammel og kommer fra Alta. Jeg har en sju år med høyere utdanning fra høgskole og universitet med fag som journalistikk, kommunikasjon, pedagogikk og sosialfag.  Har jobbet mange år som journalist og kommunikasjonrådgiver. I dag jobber jeg i Bistandsavdelingen i Alta kommune.

Jeg fikk min første Riesenschnauzer i 1993 og siden har det alltid vært en eller to Riesenschnauzere hos meg. Min første Riesenschnauzer var Sweepstake Øfrida eller ”Frida” som hun het til daglig. Et arbeidsjern av de sjeldne, en vakker og frisk hund gjennom hele livet, men også en behagelig og gjennomsolid familiehund. Hun ble  INT, N S UCH, godkjent  redningshund, kom til kl 3 i lydighet og kl B i NBKs bruksprogram. Når man er så heldig å få en sånn hund, så er man nesten forpliktet til å sørge for at hun får noen avkom. Som tenkt så gjort. Frida ble naturligvis stammora til meg og min søsters oppdrett under kennelnavnet Astekina. Vi har hatt noen få kull med ujevne mellomrom i løpet av siste 20 år.  Jeg er stolt av å kunne si at vi har avlet fram 4 generasjoner med redningshunder i løpet av disse årene hvor noen av dem i tillegg også har vært både norske og internasjonale utstillingschampions.

Jeg er utdannet NKK instruktør  trinn 1og  trinn 2 bruks hos Terje Østlie.   I tillegg har jeg deltatt på Kynologikurs, figurant kurs, grunnkurs IPO,  Avlsrådskurs,  i regi av Norsk Kennel Klubb for å nevne noe.

Jeg opptatt av Riesenschnauzeren sin mentalitet og drifter og å ta vare på de unike og gode bruksegenskapene som denne rasen har vært så kjent for.  Men jeg er også opptatt av at rasen skal ha en god bygning og pels som gjør den holder seg frisk og skadefri og er egnet til arbeid uansett vær, så du finner meg også rundt utstillingsringen noen helger i løpet av året.

I dag trener jeg aktivt spor, rundering/søk, feltsøk og rallylydighet med mine to riesen. Vi har startet opp med å gå konkurranser i rallylydighet som er en ny med veldig artig hundesport. 

Opp gjennom hele livet har jeg hatt tillitsverv i klubber og foreninger. Jeg har vært leder, nestleder, styremedlem i Alta Hundeklubb. Hatt tillitsverv i Norske Redningshunder Finnmark Distrikt og Alta Lag for å nevne noen. Har jobbet som frivillig med presse og informasjonsarbeid  i Finnmarksløpet – Europas lengste sledehundløp - i en rekke år.  De siste to år har jeg vært medlem i Avlsrådet for Riesenschnauzer i NSBK og hatt tillitsverv i den lokale hundeklubben.

 

STYREMEDLEM 3 ASTRID B. SIMENSEN (suppleringsvalg 1 år)

Har fått anmodning fra valgkomiteen om å sende en presentasjon av meg selv

 

Jeg kommer fra Fagernes, men har vært bosatt på Lillehammer de siste 35 år. Fyller 68 i juni, er utdannet økonom og har undervist i den videregående skole i mitt yrkesaktive liv i fag som bedriftsøkonomi, regnskap, markedsføring og samfunnsfag.

 

Min første hund, som jeg hadde i min ungdom, var en Svensk Lapphund. Han var en god venn og turkamerat. Når vi skulle skaffe oss en familiehund, falt valget på riesenschnauzer, en hanhund som het Caro. Planen var at min mann skulle utdanne han til politihund, men han var dessverre skuddredd så han endte opp som en god familiehund. Deretter kom Bruksgårdens’s Deccer (Ludwig) til oss. Min mann begynte å trene han i Norske Redningshunder. Jeg ønsket å være med på treningene og vi kjøpte da Bruksgården’s Fox. Begge disse ble godkjente lavinehunder, og ble også trent aktivt på ettersøkning sommer. De siste årene jeg trente Fox ble det mere brukskonkurranser på meg, spor og rundering. Min nåværende riesen er kommer også fra Bruksgården og heter Pascallé. Min mann har også hatt Privateers Eddie og har nå Riezor’s Wolf (Albin). Alle våre hunder har vært stilt ut. Blant annet har to blitt Intenasjonale og Nordiske Uch.  Vi trener nå spor, rundering, felt og lydighet. Siste aktivitet jeg har startet med er Nosework.

 

Både jeg og min mann er aktive i Lillehammer Brukshundklubb. Jeg er utdanner instruktør trinn 1 og trinn 2 bruks, og jeg har ansvar for brukshundgruppa på klubben vår. Jeg har vært styremedlem og kasserer i klubben i en årrekke. Har tidligere vært sekretær i NRH Dio Hed/Opp.

 

De fleste av våre hunder har kommet fra Sverige og vi har vært faste deltakere på den svenske Riesenklubbens Riesenläger de sise 20 år. Jeg er spesielt opptatt av riesenschnauzeren. Ønsker at den skal bevare sine gode bruksegenskaper, men vil også at den skal ha god og funksjonell kropp og en bra pels. Jeg er også opptatt av rasens mentalitet. Alle våre riesen, bortsett fra den første som ble tester i politiet, har blitt mentalbeskrevet MH, tre har fått tittelen Korad.

 

VARAMEDLEM 1 ALEXANDRA SLAATTENE  (suppleringsvalg 1. år)

Bosatt i Arendal med mann og 2 barn på 6 og 11 år. (Ådne og Olivia)

Utdannet anleggsgartner og sykepleier, men blir aldri ferdig med å gå på skole, til tross for at jeg nærmer meg 35. Har gått på landbruksskole, og hadde 3 islandshester før jeg etablerte meg med hus og familie. Så interessen for dyr har alltid vært tilstede.

Har i dag 2 dvergschnauzere fra samme oppdretter. Guttene heter Kjapp (snart 2 år) og Harvey (5 mnd).

Da jeg har stor tro på at det er viktig å få vokse opp med dyr har dette vært en av grunnene til at vi anskaffet oss hund. Jeg trengte også en pådriver for å gå mer tur. Barna tar del i det meste med hundene. Pelsstell, vask, foring og turer. Også dyrlegebesøk har vært spennende for dem.  Olivia har deltatt på valpekurs, lydighetskurs, triksekurs og agility. Jeg har funnet interesse for pelsstell, og har deltatt på noen utstillinger. Og det blir nok flere i løpet av sommeren.

 

VARAMEDLEM 2 KENNETH RIIS GJERTSEN  ( på valg for 2 år)

Jeg viser til e-post der dere ber om en kort beskrivelse av meg selv.

 

Mitt navn er Kenneth Riis Gjertsen,50 år,gift med Berith og har tre barn,bor i Larvik kommune i Vestfold. Jeg jobber som arbeidsleder ved Ranvik Arbeidssenter i Sandefjord Kommune.

Vi har to Dvergschnauzere sort/sølv,begge kommer fra samme kennel i sverige. Vi startet vårt hundehold i 2011 å har drevet med lydighet og utstilling, min kone Berith driver med Agility. Vår hanne er også blitt brukt i avel og har stått på hannhundliste i NSBK. Jeg er faktisk blitt så "bitt"at jeg ønsker å forsøke meg på avel selv.

Som verv og foreningsarbeid har jeg 3 år som formann ved Hemskogen vellforening og ved tre anledninger vært verneombud i arbeidslivet i henholdsvis Sandefjord kommune og Larvik Granite a/s.

 

Dersom klubben ønsker min innsats så stiller jeg meg disponibel.

 

MEDLEM I VALGKOMITE-LUCIE ANDERSEN  (gjenvalg 2 år)

Mitt navn er Lucie Anderssen, og jeg er 34 år gammel. Fødebyen min er Plzen, som ligger i Bohemia i den Tsjekkiske Republikk.

Jeg er utdannet doktor jurist, og har spesialiseringsfelt innen EU-forsikringsrett. Tidligere jobbet jeg i jusavdelingen i Kooperativa A/S, et datterselskap av multinasjonale The Vienna Insurance Group.

Mannen min, Vidar, traff jeg første gangen på en ISPU-utstilling i Mlada Boleslav, Tsjekkia, hvor jeg var tolk for Vidars tsjekkiske valpekjøper. Jeg er godkjent tolk tsjekkisk-engelsk, i tillegg til at jeg også snakker tysk, fransk, slovakisk og norsk.

Vi giftet oss i 2010 i Plzen, og har i dag to døtre, Emma på snart fem år, og Hedda på to.

Jeg har registrert kennelnavnet Nissetoppen i FCI, og vil trolig starte med oppdrett i løpet av året. Jeg eier flere sorte mellomschnauzere, i tillegg til et par sorte dvergschnauzere.

Jeg har vært medlem av valgkomitéen av NSBK i to år, og er svært opptatt av at NSBKs og NKKs lover blir overholdt. Regler og retningslinjer er nødvendig for å sikre rettferdig saksgang innen forvaltning og klubbarbeid. 

MVH JUDr. Lucie Anderssen

 

MEDLEM TIL VALGKOMITE - SIDSEL HODNE IVERSEN  (på valg for 2 år)

 

Mitt navn er Sidsel Hodne Iversen, fra Stavanger, 58 år  og gift med Bjørn.  Jeg har tre voksne sønner og to barnebarn.  Har arbeidet mange år i Elf på land og offshore. Jeg jobber nå i Nes Global Talent som prosjekt administrator.  
Jeg er den lykkelige eier av tre dverger sort sølv som bor hjemme og medeier av to, en sort sølv og en sort.
Foruten å være familiehunder og gode turvenner, driver jeg med utstilling.

Er oppvokst med Airdale Terrier og to riezen og har hatt det meste av dyr innomhus de siste 30 år.

Med tre aktive gutter så har jeg hatt mange verv og mange dugnadstimer i korps, håndball, fotball, svømming og bueskyting.

Jeg har vært medlem i NSBK i 6 år, så er ganske ny i gamet.

Jeg sitter nå som nestleder og sekretær i NSBK Sør-Rogaland.

 

 

RUTH ÅSVANG – VARA TIL VALGKOMITE

Rutt Åsvang. Født og oppvokst på Helgeland, nærmere bestemt Sandnessjøen. Gift og har 3 barn hhv 23,18 og 15. Er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber ved Fysikalsk medisinsk rehabilitering avdeling ved Helgelands sykehuset Sandnessjøen. Har 2 stk. Bouvier des flandres, mor og sønn, Ellinor og Ares. Har trent litt agility med Ellinor, men det er mest som tur kamerater.