Vi har fra NKK mottatt en presentasjon over kommende endringer i det nye reviderte IPO-regelverket, som etter all sannsynlighet vil bli gjort gjeldende fra 2018. Presentasjonen er kun på tysk.
Presentasjonen ble lagt frem på sist møte i FCIs brukskomite. Opprinnelig var den ikke satt på sakskartet, men ble allikevel behandlet og stemt over. Dette er det som ble vedtatt og trolig ikke mulig å påvirke.

Presentasjonen sendes allikevel ut til diskusjon i ipo-miljøet. Det er mulighet for sende kommentarer og innspill via klubbene. Svar frist 15. desember. Vi er klar over den korte fristen for tilbakemelding, men for å få sammenstilt klubbenes svar innen fristen til FCI blir det dessverre slik denne gangen.
Vi er blitt kontaktet av andre nordiske land vedrørende mulighet for en felles tilbakemelding til FCI. Basert på de svarene vi mottar, vil vi vurdere en tilbakemelding til FCI.

 

IPO 2018 Presentasjon                  Reinschrift IPO 2018