Norsk Schnauzer Bouvier klubb har fått nye Facebook sider. De nye sidene er kun for medlemmer av NSBK, og vi antar at alle medlemmer vil respektere reglene for sidene. De gamle sidene vil bli "tatt ned" om kort tid.

Den nye siden finner du her:https://www.facebook.com/groups/1816497685345027/?ref=aymt_homepage_panel