ÅRSMØTE 18. april 2015
(sted annonseres senere)
10. februar 2015
(poststemplet dato)
er frist for
Forslag på Saker til årsmøtet
Hederstegn(forslag på navn også fra gruppene)
Æresmedlemskap (forslag på navn også fra gruppene)
Gruppenes Årsrapporter med regnskap (i original) pr post Dette skal også sendes på mail i word/excel til sekretæren
Kontaktpersonenes årsrapporter (gruppeløse) Avlsråd/Rasekomiteenes årsrapporter
Originaler sendes i undertegnet stand pr. post til
NSBK v/styret Postboks 356 Sentrum
0101 Oslo Kopidokumenter(signerte) skal sendes pr. e-post til
sekreter@nsbk.org
Forslag på Personer på valg sendes Valgkomiteen
For å se liste over hvem som er på valg trykk her