Styret i NSBK søker personer eller forslag til personer som kan / ønsker å sitte klubbens avlsråd.
Vi ønsker personer til rasekomite Risenschnauzer Sort og Salt/Pepper.

Vennligst send forslag til styret@nsbk.org