På grunn av sykdom vil neste utgivelse av medlemsblad bli noe forsinket.