NSBK avd. Oslo/Akershus
Arrangerer LP-stevne 4.juni 2015

Stevnet avholdes i Tokeruddalen (Stovner i Oslo) .
Det starter kl 17.00, og dommere som er satt opp er Erik Brenden og
Svein G. Rønning.

Påmelding gjøres på Dogweb