Landslagsleder bestemt seg for å trekke seg etter årets sesong og vi søker derfor etter ny
Landslagsleder (LLL) for det norske Agilitylandslaget

 

Blant ansvarsområdene er:
• Kontaktperson ovenfor NKK
• Planlegging for lagets deltakelse i mesterskap
• Være til stede, tilrettelegge, motivere og støtte under uttak, samlinger og mesterskap
• Sponsorer, økonomi og regnskap
• Utregning resultater fra uttaksstevner
• Være motivator/inspirator og et inkluderende og samlende punkt
• Informasjon til utøverne og utad

 

LLL knytter selv til seg det leder-teamet som den mener er nødvendig for å fylle oppgavene og
delegerer oppgaver innad i teamet.
Vi leter etter en person som liker organisering, og som trives med å jobbe med mennesker og hunder.
Det er utarbeidet retningslinjer for LLL som beskriver oppgavene, så langt det det lar seg gjøre. De er
vedlagt denne utlysningen.
Søknad sendes til agility@klubb.nkk.no så snart som mulig og senest innen 6 januar 2017.