Kjære venner i Norsk Schnauzer Bouvier klubb.

Det har nå gått en snau uke siden årsmøtet og jeg vil med dette takke for tilliten ved valget til ny leder i NSBK. Jeg har skjønt at valgene ved dette årsmøtet var med knappe marginer og det forteller meg at det nye styret har en viktig jobb foran seg.

Årsaken til at jeg ikke deltok på årsmøtet selv er at jeg på det tidspunktet var på vei til Roma for å fungere som politisambandsmann i Frontexoperasjonen Triton, dvs å være bindeledd mellom den norske båten Siem Pilot som arbeider med migrantstrømmen i Middelhavet, italienske myndigheter, Frontex og våre egne myndigheter hjemme i Norge.

Jeg vil være hjemme igjen den 22. mai 2017, men har allerede startet jobben som leder for NSBK ved å opprette kontakt med resten av styret på e-post, innkalle til det første styremøtet og forberede det ekstraordinære årsmøtet vi må holde for å få fullført valgene.

Jeg håper vi kan få en kultur i NSBK hvor vi snakker høyt om det som binder oss sammen. Det som gjør oss stolte av klubben og hverandre. Det vi er uenige om eller misfornøyd med håper jeg dere kan komme direkte til styret med.

Min ambisjon for dette året er å få til en turne rundt til underavdelingene og undergruppene for å finne ut hva NSBK må gjøre for å bli en bedre klubb for alle medlemmene. Jeg ønsker også å iverksette et arbeid med å revidere klubbens vedtekter. Jeg mener at vi ikke kan ha vedtekter som medlemmene oppfatter som udemokratiske når det for eksempel kommer til personvalg.

Det er flere måter å organisere valg og årsmøte på og jeg vil invitere styret til gode diskusjoner om dette. Et slikt arbeid er omfattende og må gjøres i dialog med NKK. Det er ikke sikkert at vi får et resultat til kommende årsmøte, men jeg vil gjerne få jobben i gang – til klubbens beste.

Har du noe på hjertet om NSBK så nøl ikke å ta kontakt med meg. Følg meg gjerne også på sosiale medier. Jeg er aktiv på både Facebook og Instagram.

Jeg håper vi får et godt år sammen – og at vi stadig skal bli enda bedre.

Med vennlig hilsen


Jarle Utne-Reitan
Nyvalg leder