Innkalling til Generalforsamling 2014
Lørdag 26. april kl. 113o
Sted: Scandic Asker. Askerveien 61. 1384 Asker

Dagsorden Generalforsamlingen

1: Åpning
2: Godkjenning av innkallingen
3: Godkjenning av fremmøtte representanter
4: Godkjenning av saksliste
5: Valg av:
Møteleder, 2 Referenter, 3 Medlemmer til Tellekorps,
2 Medlemmer til å undertegne protokollen.
6: Årsberetning fra:
Styret NSBK
Avlsrådets Rasekomiteer
NSBKs Grupper og Gruppekontakter
7: Revidert regnskap 2013 Styret NSBK med revisors beretning
8: Budsjettforslag 2014
9. Handlingsplan for 2013-2016
10. Fastsettelse av medlemskontingent
11: Innkommende Forslag
12: Valg m/Opptelling av forhåndsstemmer
13: Avslutning

Kvittering for innbetalt kontingent for 2014 MÅ medbringes. Stemmeberettigede
medlemmer må ha vært medlem av klubben i 3 måneder (innmeldt før 26.01.2014).

OBS. Sakspapirene til Generalforsamlingen vil kun bli lagt ut på
våre websider http://www.nsbk.org under linken
Generalforsamling 2014 og kan lastes ned her.


For de av våre medlemmer som problemer med å få papirene ut, ta kontakt med
sekretæren på tlf. 90 77 35 99 eller sekreter@nsbk.org så vil dere få tilsendt
papirutgave.

Søndag 27. april kl. 0930

Gruppemøte
Avlsrådets Rasekomitèmøte


Velkommen
Hilsen Styret Norsk Schnauzer Bouvi