Norsk Schnauzer Bouvier klubb har fra Norsk Kennel Klub mottatt høringsdokumenter vedrørende revidering av regler for internasjonale konkurranser (RIK) og Lydighetsprøver (LP)
Sportshundgruppen oppfordrer alle til å lese igjennom høringsdokumentene.

Innspill og kommentarer sendes på e-post til sportshundgruppen@nsbk.org innen 31.august.

 

De forskjellige dokumentene kan du laste ned fra linkene under:

 

LP-regler revidering 2015 Høringsutkast.

Saksforelegg Revidert regelverk for RIK.

RIK regler 2015 Forslag.

Regler for mesterskap RIK.

Regler for dommerutdanning.