Hittil har det kun vært resultater av tradisjonelle screeningundersøkelser som har blitt registrert på Dogweb. Nå ønsker vi å få i stand et system for at veterinærer med eiers samtykke, kan rapportere inn tilfeller av alvorlig, arvelig sykdom til NKK, slik at disse fremkommer i Dogweb. Dette vil være et verdifullt verktøy for oppdrettere og raseklubber.

 

Innspill til høringsdokumentet sendes styret i  NSBK innen 21.april

 

Høring til raseklubber 22022017.pdf