Norsk Schnauzer Bouvier Klubb inviterer til GRUNNKURS SPORHUND (FH/RIK)

14.-16. OKTOBER 2016 

Les hele invitasjonen her