Norsk Kennel Klub ønsker å påvirke FCI innenfra – men fokus på hundevelferd må økes!

I forbindelse med helgens Representantskapsmøte (RS) i NKK la NKKs hovedstyre frem følgende sak:

Sak 5 – Evaluering av NKKs FCI medlemskap

Hovedstyrets innstilling:

  • NKKs erfaring med og evaluering av FCI skal gi grunnlag for Hovedstyrets behandling og oppfølging av NKKs medlemskap i FCI.
  • Hovedstyret gis fullmakt til å endre NKKs medlemskap i FCI, alternativt å begjære uttreden.
  • NKK avventer å søke internasjonale show for 2018.

Les mer her