Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

 

 

FCI åpner for kryssing av varianter av samme rase

 

Takk for et hyggelig og inspirerende møte 25. oktober!

 

Som avtalt sender vi dere litt informasjon rundt kryssing av varianter som klubben deres har ansvaret for. Vedlagt finner dere også den presentasjonen som ble gitt på møtet.

 

Bakgrunn

FCI Scientific og Standard Commissions, i samarbeid med Breeding Commission, har gjennom flere år arbeidet for en enklere prosedyre for å kunne pare varianter av samme rase, samt nært beslektede raser.

 

Det var en stor seier for sunn hundeavl og sunn fornuft, da FCI General Assembly i Milano 2015 godkjente FCI General and breed specific guidelines about crosses of breeds and breed varieties.Vedtaket var enstemmig, og det var ingen av delegatene fra noen av landene som argumenterte mot forslaget.

 

Dokumentet finner dere vedlagt dette brevet.

 

Kort oppsummert er det nå opp til de nasjonale kennelklubbene selv å bestemme hvorvidt man tillater kryssing av de variantene og nært beslektede rasene som er listet i dette dokumentet.

 

Hvilke varianter kan krysses?

Det er nå åpnet for at de de ulike fargevariantene innenfor rasene riesenschnauzer, schnauzer og dvergschnauzer, kan krysses. Det åpnes altså for å krysse schnauzerne på tvers av farge, men ikke størrelse. I FCI sitt skriv, anbefales det at man unngår å krysse salt/pepper med sort/silver for å bevare den recessive sort/silver-fargen i rasen.

 

Fordeler med å krysse fargevariantene

Å tillate kryssing av nært beslektede raser/varianter vil bidra til økt genetisk variasjon, en bredere avlsbase og bedre mulighet til å redusere forekomsten av helse- og atferdsproblemer, og også bidra til å gjøre det enkelte individ og rasen som populasjon mer motstandsdyktig mot sykdom forårsaket bla. bakterier, virus og parasitter, gjennom bedring av hundenes immunforsvar.

 

NKKs administrasjon og NKKs Sunnhetsutvalg ønsker å legge til rette for at de nevnte variantene kan krysses, slik det er angitt i FCI sine retningslinjer. I overensstemmelse med FCIs regler, vedtatt 2015, vil pelstype, farge og størrelsesvariant innen rimelig tid bli oppgitt på alle hunders stamtavle. NKKs datasystem vil tilrettelegges for at disse opplysningene kommer med på alle hundene i stamtavlen, dvs i 3 generasjoner, så langt de nødvendige informasjonene foreligger.

 

 

 

NKK arbeider også for at resultat fra DNA-tester for pelsfarge skal kunne registreres sentralt i DogWeb. Rutinene for prøvetaking og registrering av resultater fra slike tester vil følge de samme rutinene som i dag brukes for DNA-resultater for rasespesifikke sykdommer – se http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/dna-tester/. Vi vil komme nærmere tilbake med informasjon om dette senere.

 

 

Populasjonen av disse variantene i Norge i dag

NKKs registreringstall viser at populasjonene av de ulike variantene av schnauzere er små eller svært små.

 

 

Rase

Variant

Gj.sn. registrert i NKK per år siste 5 år

Dvergschnauzer

Hvit

53

Sort/silver

135

Salt/pepper

86

Sort

110

Schnauzer

Salt/pepper

15

Sort

42

Riesenschnauzer

Salt/pepper

Siste reg: 11 i 2014

Sort

72

 

Det er nå tillatt å pare de ulike fargevariantene i Sverige, og vi ønsker at dere skal få samme mulighet i Norge.

 

Registrering av valper etter kryssing av variantene

Når oppdretter registrerer valpene, oppgir de selv hvilken farge valpen skal registreres med. Dersom oppdretter har problemer med å fastslå sikkert hvilken farge valpen vil få som voksen, og det senere skulle vise seg at hunden er registrert med feil farge, kan dette rettes opp i på et senere tidspunkt.

 

Samarbeid til rasens beste

Raseavlen utsettes fra flere hold for massiv kritikk fordi vi legger større vekt på minimale forskjeller mellom ulike varianter, som pelstype og farge, framfor å bidra til sunne, bærekraftige rasepopulasjoner. Vårt ønske er at vi sammen kan arbeide for å opprettholde og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i den relativt snevre populasjonen som finnes av de ulike fargevariantene innen schnauzer-rasene. Dette vil være grunnleggende både for framtidens sunne hundeavl og raseavlens omdømme.

 

Forvaltningen av den enkelte rase er iflg NKKs lover delegert til de respektive raseklubbene, mens NKK sentralt har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge. Raseklubbene har derfor oppgaven med å veilede den enkelte oppdretter og lage retningslinjer for avlen. Kombinasjonen av informative stamtavler, DNA-tester og gode veiledere vil gjøre det enklere for oppdretterne å forutsi hvilke farger man kan forvente i hvert kull, og med det unngå de store overraskelsene. NKK vil selvsagt stille oss til deres disposisjon med å svare på spørsmål dere måtte ha angående nedarving av farger ved krysning av varianter. Ta kontakt med kim.bellamy@nkk.no hvis dere har spørsmål.

 

Vedlegg1          Vedlegg2