Styret i Norsk Schnauzer & Bouvier Klubb har i styremøte av 1/3-15 vedtatt å be om snarest å få oversendt kopi av søknad til Mattilsynet om dispensasjon fra kuperingsforbudet, og Mattilsynets svarbrev i saken.