På årsmøtet 29.04., ble NSBK etter valget stående uten nestleder, sekretær og et medlem til Valgkomité. Årsmøtet bestemte derfor at det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Dato for dette er ikke satt. Valgkomitéen i NSBK, bestående av medlem Sidsel Hodne Iversen, varamedlem Rutt Celina Åsvang og medlem Trude Otterlei, har nå startet arbeidet. 
 
Valgkomitéen oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kandidater for de aktuelle verv.
 
STYRET
Nestleder    2 år
Sekretær    2 år 
 
Revisor:       2 år
Vararevisor  1 år
 
 
VALGKOMITÈ
Medlem2 år
 
 
Frist: 18.05.2017
 
Forslag på tillitsvalgte skal vedlegges kandidatens erklæring om at han/hun er villig til ta valg, jfr. NSBKs lover § 3-3
 
Send mail til otterleitrude@gmail.com 
 
 
Med vennlig hilsen
Valgkomitéen
 
Sidsel Hodne Iversen
Rutt Celina Åsvang
Trude Otterle