NORSK SCHNAUZER-BOUVIER KLUBB og NORSK GRAND DANOIS KLUBB

ønsker velkommen til DOBBELUTSTILLING MED VALPESHOW

24. - 25. januar 2015 i Letohallen (Eidsvoll) 

Se utstillingsannonse her