NSBK sendte den 23.09.15 søknad til NKK angående innføring av krav om kjent øyelysningsstatus på foreldredyr før registrering av valper i NKK for rasen dvergschnauzer. Klubben har nå mottatt svar fra NKK.

 

Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for dvergschnauzer, alle fargevarianter, for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. 

 

Svarbrevet fra NKK kan leses i sin helt her