Uten navn1.png

 

På årets generalforsamling ble det stilt en del spørsmål rundt Kennel Riesen Artic’s planer om å krysse riesenschnauzer sort og salt/pepper. Her vil vi gi en kort orientering om prosjektet og planene som er lagt.

Alle schnauzer-varianter (og størrelser) har sitt utspring i en gårdshund i Tyskland som man antar var på størrelse med en schnauzer. Den opprinnelige hunden har gjennom generasjoner til tre hovedvarianter – dvergschnauzer, schnauzer og riesenschnauzer. Disse igjen har fått flere fargevarianter, men på schnauzer og riesenschnauzer har vi bare to fargevarianter; sort og salt/pepper. På riesenschnauzer ble i mange år salt/pepper selektert bort fra valpekull, og den mest vanlige sorte riesenschnauzeren er i dag tallmessig overlegen sin «lillebror» salt/pepper riesenschnauzer.

En liten rasen har ofte utfordringer i et lite og smalt genmateriale. Det resulterer bl.a. i at de individene det avles på kanskje ikke har den optimale kvaliteten man ellers ville fått. Mye avlsarbeid har imidlertid vært gjort i Europa og det har gitt resultater. Likevel er det en vei å gå før vi kan si at salt/pepper holder den samme kvaliteten som de sorte. Kennel Riesen Artic har i samarbeid med NSBK og NKK startet et samarbeid med blanding av de to variantene – i første omgang i 2 kull med forskjellige linjer i èn generasjon. I andre generasjon og videre framover skal prosjekthundene igjen avles med salt/pepper.

Helsemessig er salt/pepper riesenschnauzer mer «oversiktlig» enn sort. Det har vært en forholdsvis høy forekomst av HD og det har på enkelte linjer forekommet epilepsi. Utover dette er det svært få kjente forekomster av andre lidelser. I og med at sort riesenschnauzer er en mye større rase er det, naturlig nok, forekomst av flere lidelser som f.eks. hypoterose, kloløsning (autoimun sykdsom), hjertelidelser, epilepsi og ryggproblematikk. Det må understrekes at rasen totalt anses som å være en svært frisk rase, men de forekomstene som er nevnt må tas med i beregningen ved blanding for å prøve å unngå å avle sykdommer inn i salt/pepper som den ikke har i dag.

I protokoll av 18.09.2015 har F.C.I. en liste over raser der kryssparringer anbefales, herunder riesenschnauzer sort og salt/pepper. F.C.I. utarbeider ikke et slikt dokument uten at det er på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra  rasenes hjemland og moderklubber. Oppdretter, NSBK hadde møte med NKK’s sunnhetsutvalg den 15.10.2015 der prosjektet ble presentert og gjennomgått. Det var ikke innvendinger til dette fra kennelklubben, men det ble bl.a. anbefalt å i størst mulig grad ha hånden på rattet i forhold til godkjenning av kull i videre generasjoner. Her tenker man bl.a. at prosjektvalper gis et gjenkjennbart navn. Dersom prosjekthunder går i avl uten oppdretter og raseklubbens godkjenning ønsker primært kennelklubben at alle hunder skal registreres, men eventuelt da med avlssperre. Alle prosjekthunder vil bli registrert med den fargen i faktiske har – sort eller salt/pepper.

Det må understrekes at dette prosjektet er en isolert sak som IKKE medfører en «åpning av stambøker» slik at alle rasevarianter heretter kan blandes.

Prosjekthunder skal kartlegges i størst mulig grad. Det betyr at alle valper etter de 2 første kullene skal

-       HD-røngtes

-       Øyelyses

-       Hypoterosetestes

-       Mentalbeskrives (MH)

Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av oppdretter, Tarja Aabø og Vidar Andersen. Prosjektgruppen rapporterer til klubbens styre/rasekomiteen. Det forventes at ett eller begge prosjektkull fødes i løpet av 2016.

Dette blir spennende og vi krysser fingrene.

 

Øivind, Børge, Tarja og Vidar