IMG_3811.JPG

Avlsrådet arrangerte oppdretterseminar lørdag 15. februar – og vi kan vel si at seminaret var vellykket.

Vi var så heldige å få hyret inn NKKs avlskonsulent Kristin Aukrust som foredragsholder denne dagen. Kristin er utdannet både veterinær og etolog, en meget kunnskapsrik og dyktig foredragsholder fikk vi erfare.

Oppdretterseminaret ble primært arrangert for å gi oss en innføring i Rasespesifikk avlsstrategi (RAS). I tillegg til å høre om RAS fikk vi også foredraget «Sunn hundeavl». På programmet stod - enkel genetikk, avl i små populasjoner – innavl og matadoravl, avlskrav- regler og retningslinjer og gjennomgang av beregning av innavlsgrader på stamtavler. Temaer vi var innom kan kort nevnes og var screeningundersøkelsene for HD/AD og disses effekt for avlen, bruk av HD-indeks ved utvalg og kombinasjon av avlsdyr, bruk av DNA-tester, atferd og arvelighet, konsekvenser av for strenge avlsregler med for sterkt fokus på enkeltsykdommer og redusert genetisk variasjon og hvilke problemer det på lang sikt kan føre til, samarbeid og åpenhet i vårt avlsarbeid.

 

Ja som dere ser det var et ganske så innholdsrikt seminar. Dagens temaer er kjente og mange av oss har hørt og lest mye om de tidligere. Men vi vet dette er høyaktuelle saker og å få en oppfriskning og få gleden av å dele denne dagen sammen med andre klubbmedlemmer både kjente og nye ansikter ga virkelig et godt puff videre og engasjement til det viktige arbeidet vi nå har foran oss med RAS.

 

Det er viktig for et rasemiljø å komme sammen - diskutere og dele erfaringer og kunnskap. Gjennom dette seminaret fikk vi både faglig påfyll i aktuelle avlstemaer og ikke minst mulighet i hver enkelt rases Mini-raseseminar til å dele egne synspunkter i klubbens videre arbeidet med RAS.

 

Klubben ønsker at arbeidet rundt RAS skal være et felles arbeid for alle medlemmer – både oppdrettere og øvrige eiere av klubbens raser var invitert til å delta. 30 medlemmer fordelt på klubbens 9 raser tok veien til Asker denne dagen - en oppslutning vi er godt fornøyd med. Ønsket er at det skal arrangeres flere slike seminarer i klubbens regi og neste gang kan vi ha som målsetning å være minst dobbelt så mange medlemmer som møtes – til en hundefaglig og sosial sammenkomst.

 

Til slutt - sitat fra foredraget om Sunn hundeavl: « Samarbeid, åpenhet og kunnskapsformidling er kjerneverdiene i NKKs avlsstrategi. NKKs tanke er at man kommer mye lenger med samarbeid og kunnskap enn med strenge krav og restriksjoner.  Mål: Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet».

 

Alle medlemmer oppfordres til å fylly ut RAS arbeidskjema og sende dette inn innen 10.mars.

Arbeidskjema finner du her

 

Takk for en innholdsrik og hyggelig raseklubbdag.

Hilsen avlsrådet