Årsmøtet 2017 ble gjennomført 29. april på Scandic Gardemoen.

 

Etter valget står klubben uten nestleder og sekretær, og mangler et medlem til valgkomite.

 

Klubben blir derfor nødt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

 

Valgkomitèen vil straks starte sitt arbeid, og ny informasjon vedr. å foreslå kandidater, forhåndsstemme og dato for det ekstraordinære årsmøte vil komme så snart dette er klart.

 

Klubbens facebook-side vil være lukket frem til fullverdig styre er på plass.