Årsmøte 2017

 

Lørdag 29. april kl.1400

Sted: Scandic Gardermoen

Jessheimveien 467, 2060 Gardermoen.

 

 

Dagsorden Årsmøte.

1:      Åpning

2:      Godkjenning av fremmøtte representanter

3:      Godkjenning av innkallingen og saksliste

4:      Godkjenning av forretningsorden

5:      Valg av:

-           Møteleder

-           2 Referenter

-           3 Medlemmer til tellekorps

-           2 Medlemmer til å undertegne protokollen

6:      Årsberetninger 2016

7:      Reviderte regnskap 2016 med revisors beretninger

8:      Budsjettforslag 2017

9:      Strategidokument m/handlingsplan for 2017-2019

10:    Fastsettelse av medlemskontingent 2018

11:    Innkommende forslag

-       Bytte av leverandør av hjemmesiden til NSBK

12:    Valg m/opptelling av forhåndsstemmer

13:    Avslutning

 

Sakspapirene til årsmøtet vil bli lagt ut på våre websider http://www.nsbk.org under linken Årsmøte 2017 senest den 8. april og kan lastes ned derfra.

 

For de av våre medlemmer som har problemer med å få papirene ut, ta kontakt med sekretæren på e-post: sekreter@nsbk.org så vil dere få tilsendt papirutgave.

 

Stemmeberettigede medlemmer må ha vært medlem av klubben i 3 måneder.

 

Søndag 30. april kl. 0900: Gruppemøte.  

Nærmere informasjon om dette vil bli gitt på klubbens hjemmeside.

 

Dersom det er andre temaer som ønskes oppført, send e-post til sekretæren innen 31. mars

 

Avlsrådets medlemmer gjennomfører også et Rasekomitemøte

 

 

 

Hilsen Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb