NSBKs styre
innkaller herved til
Årsmøte 2016 Lørdag 9. april kl. 1400
Sted:
Scandic Gardermoen Jessheimveien 467. 2060 Gardermoen

 

Se innkallingen her

 

10. februar 2016
(poststemplet dato)

er frist for:


- forslag på Saker til årsmøtet
- Hederstegn(forslag på navn også fra gruppene)
- Æresmedlemskap (forslag på navn også fra gruppene)
- Gruppenes Årsrapporter med regnskap (i original) pr post (Dette skal også sendes på mail i word/excel til sekretæren)

- Kontaktpersonenes årsrapporter (gruppeløse)
- Avlsråd/Rasekomiteenes årsrapporter.

- Skjema for de forskjellige Årskonkurranser.

 

Originaler sendes i undertegnet stand pr. post til

NSBK v/styret
Postboks 356 Sentrum
0101 Oslo

Kopidokumenter(signerte) skal sendes pr. e-post til
sekreter@nsbk.org