ÅRSMØTE – 2016
NSBK Gr Oslo & Akershus

Torsdag den 4. februar i NKK sine lokaler på Bryn i Oslo


Saker som ønskes tatt opp på møtet, må fremlegges skriftlig og være oversendt pr. e-post ullawkr@yahoo.no senest onsdag den 27. januar.

Agenda med dokumenter vil bli tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest den 29. januar.