ÅRSMØTE 25. april 2015

(sted annonseres senere)

10. februar 2015

(poststemplet dato)

er frist for

Forslag på Saker til årsmøtet

Hederstegn(forslag på navn også fra gruppene)

Æresmedlemskap (forslag på navn også fra gruppene)

Gruppenes Årsrapporter med regnskap (i original) pr post Dette skal også sendes på mail i word/excel til sekretæren

Kontaktpersonenes årsrapporter (gruppeløse) Avlsråd/Rasekomiteenes årsrapporter

Originaler sendes i undertegnet stand pr. post til

NSBK v/styret Postboks 356 Sentrum

0101 Oslo Kopidokumenter(signerte) skal sendes pr. e-post til

sekreter@nsbk.org

Forslag på Personer på valg sendes Valgkomiteen

For å se liste over hvem som er på valg trykk her