clip_image002.jpg

 

Lørdag 26. april kl. 1130

 

Sted:   Scandic Asker.   Askerveien 61.   1384 Asker (samme sted som i fjor)

 

Årsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av NSBKs styre innkalles til ordinært Årsmøte med minst 3 ukers frist.

Innkallingen til Årsmøtet sendes medlemmene primært pr e-post, og pr post til dem som ikke er registrert med e-postadresse i medlemsregisteret  hos NKK pr. 1. mars

Vi gjør oppmerksom på at det er medlemmene sitt ansvar å sørge for at klubben har riktig kontaktinformasjon.

 

I tillegg legges innkallingen ut på www.nsbk.org    

slik at den er tilgjengelig for medlemmene 3 uker før årsmøtet. 

Dersom du ikke har mottatt Innkallingen, og ikke har mulighet til å skrive den ut fra www.nsbk.org så kontakt klubbens sekretær enten pr e-post til sekreter@nsbk.org 

eller pr tlf til 907 73 599.

 

Innkallingen sendes kun ut til medlemmer som har betalt medlems-kontingenten for 2014 i henhold til fristen til NKK. Dersom man har betalt etter fristen kan man skrive ut årsmøteinnkallingen på hjemmesiden, eller kontakte sekretæren for å få den tilsendt. 

For mer info Følg med på websidene http://nsbk.org/