KG har vedtatt at det skal startes en ny dommerutdanning i 2017.

Det vil bli oppstart i høsten 2017. Nøyaktig dato vil komme senere.

 


Utdanningen består av helgesamling(er) med både teoretisk og praktisk opplæring, praksisperiode og eksamen.
For å kunne søke om opptak til dommerutdannelsen må man være medlem av en av NKKs
medlemsklubber. I tillegg må man ha erfaring fra trening og konkurranse med egen hund, med
organisering av stevne samt ha anbefaling fra egen klubb. Detaljerte krav er beskrevet i dette
dokumentet:

http://web2.nkk.no/filestore/Utdanningsplaner/AUTORISASJONSREGLERAGILITYDOMMERE_reviderte.pdf.

Kravene er noe endret fra tidligere år.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra de som tok dommerutdanningen sist, har KG nedsatt en komite
som går igjennom dommerutdannelsen. Dette kan medføre noen endringer i gjeldende utdannelse.
Endringer vil bli publisert så snart som mulig i 2017.

Ønsker du å søke om opptak til dommerutdannelsen, sender du inn din søknad til
agility@klubb.nkk.no innen 1. juni 2017.

 

Beskrivelse av opplæring av agilitydommere
Versjon 08.12.2016
Innhold:
 Regler for autorisasjon av Agilitydommere
 Om dommerutdannelsen i agility
 Utdanningsplan for agilitydommere, herunder eksaminasjonsform
 Orientering til de som ønsker å få mer informasjon om ordningen:
“Hvordan bli agilitydommer – en praktisk veiviser til dommervervet”
 Instruks og veiledning for dommerelevarbeidet i agility samt noen praktiske råd for
gjennomføring av elevtjeneste
 Skjema «Dommeruttalelse om eleven»