Kontaktinformasjon

 

Revisor

Paal Bjerkevold

P.A.Munchsgt sør 24

3717 Skien

M: 952 73 622

 

Vararevisor

Johan Fredrik Svendsen

M: 952 72 011

 

Redaktør

Bjørn Adde
Stigenga 74
0979 OSLO
P: 22 10 69 82  / M:91 65 43 21

redaktor@nsbk.org

 

Webansvarlig

Andreas Bachmann

Sørhallet 49

5518  Haugesund

mob: 982 37 221

webmaster@nsbk.org

 

Valgkomite

 

Kirsten Somby 

 

 

Lucie Anderssen

 

 

Heidi E. Pedersen

 

adresseendring@nsbk.org (Brukes av oppdrettere og trimmere)