Her vil du finne innkallingen til årsmøtet når denne foreligger.

NSBK Gr. Sør Rogaland

 

Kaller inn

til

ÅRSMØTE

Søndag 22.01.2017

Kl. 18:00

Sted: Gimra (samme adresse som treningslokale – Tjeltavegen 253, Tjelta)

 

Innsending av saker til saksliste - > sendes til solfrid.otteraas@gmail.com innen 07.01.17. Saksliste blir sendt ut sammen med full innkalling 09.01.17 (hvis saker). Regnskap blir vist på årsmøtet og deretter lagt ut sammen med referat.

Dagsorden:

Sak 1:             Åpning

Sak 2:             Godkjenning av innkallingen

Sak 3:             Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 4:             Godkjennelse av saksliste og gjennomgang av saker

Sak 5:             Valg av:

1)    Møteleder

2)    Referent

3)    Tellekorps

4)    Personer til å undertegne protokollen (foreslår at styret får fullmakt til dette)

Sak 6:             Årsberetning for 2016

Sak 7:             Regnskap for 2016 samt budsjettforslag for 2017

Sak 8:             Aktiviteter i 2016. Handlingsplan/planer for aktiviteter for 2017

Sak 9:             Innkomne forslag/eventuelle saker som ønskes diskutert

Sak 10:          Valg

Sak 11:          Avslutning