Hva er denne arvelige genfeilen?

 • Denne arvelige genfeilen gir affiserte hunder et svekket immunforsvar, som gjør dem sårbare for en bestemt type infeksjon.

Hvordan er arvegangen?

 • Arvegangen antas å være autosomal recessiv, hvilket vil si at man må arve anlegg for syke gener fra begge foreldrene, for å utvikle sykdommen..

Hvordan finner jeg ut om min hund er bærer?

 • Man kan avdekke om hunden er fri, bærer eller affisert ved å ta en DNA-test.

Kan jeg bruke min hund i avl om den er bærer?

 • Ja, men den må pares med en hund som er fri, dvs ikke bærer. Dersom bærer brukes i avl må avkommene testes av oppdretter.

Er det ikke best å utelukke bærere fra avl, for sikkerhets skyld?

 • Nei, å pare bærer med fri kan ikke gi syke avkom, og om man utelukker bærere fra avl så begrenser man rasens genpool.

Bestemt type infeksjon, hvilken da?

 • Mykobakteriell infeksjon, også kalt MAC

Hva er MAC?

 • MAC står for Mycobacteriel Avium Compleks, som er en bakterieinfeksjon.

Er MAC arvelig?

 • Nei, MAC er ikke arvelig

Kan mennesker få MAC?

 • Bakterieartene i Mycobacterium avium-komplekset er «miljømikrober», dvs de er naturlig forekommende i jord og vann, og gir vanligvis ikke sykdom hos mennesket. Unntaket er mennesker med svekket eller ikke fullt utviklet immunforsvar, som alvorlig syke, eldre og barn.

Er det stor sannsynlighet for å bli infisert av disse bakteriene i Norge?

 • Infeksjon med bakterier i Mycobacterium avium komplekset påvises av og til hos menneske, og det har da vært påvist tilsvarende bakterier hos pasienten og i miljø (vann, planter ol) rundt pasienten.
 • Hos dyr, spesielt fugl og gris kan man også av og til påvise bakterien. I Norge dreier det seg om svært få tilfeller i året.

Kan hunden min smitte meg med MAC?

 • Mykobakterielle infeksjoner regnes ikke som smittefarlige, og sannsynligheten for at en dvergschnauzer skal smitte et menneske er derfor liten. Men om man befinner seg i de overnevnte gruppene, så kan det skje.

Hvordan finner jeg ut om hunden min har MAC?

 • Ved å DNA-teste den finner du ut om den er affisert av det defekte genet. Dersom den er affisert er sannsynligheten for at den kan få MAC stor.

Kan hunden min få MAC om den er bærer?

 • Nei, en bærer kan ikke få MAC.

Hva er symptomene på MAC?

 • Primære kliniske symptomer på MAC er forstørrede lymfeknuter, lever og milt. Sekundære tegn, som ikke er tydelige på alle individer som rammes av lidelsen, er sløvhet, oppkast, nedsatt appetitt, feber, bleke slimhinner, halthet, blod i avføringen, diare, oppblåst mage, utflod fra snute og rennende øyne.

Kan hunder få MAC hele livet?

 • Hunder som blir syke av MAC er normalt mellom 1 og 6 år gamle, mest sannsynlig innen den er 2 år.

Kan MAC kureres?

 • Nei. MAC har dødelig utfall.

Om hunden min blir syk og dør, hvordan kan jeg vite at det er MAC som er årsaken?

 • For å diagnostisere en hund med MAC foretar man celleprøver som undersøkes i mikroskop. Man kan også bestemme diagnosen basert på EDTA-blodprøver og vevsprøver.

image1.JPG