Arvelig genfeil - oftestilte spørsmål


  Hva er denne arvelige genfeilen? Denne arvelige genfeilen gir affiserte hunder et svekket immunforsvar, som gjør dem sårbare for en bestemt type infeksjon. Hvordan er arvegangen? Arvegangen antas å være autosomal recessiv, hvilket vil si at man må arve anlegg for syke gener fra begge foreldrene, for å utvikle sykdommen.. Hvordan finner jeg ut om min hund er bærer? Man kan avdekke om hunden er fri, bærer eller affisert ved å ta en DNA-test. Kan jeg bruke min hund i avl om den…

MAC


DNA-testing for MAC hos dvergschnauzer DNA-test for dvergschnauzer er nå klar, og tilgjengelig for oppdrettere og eiere av dvergschnauzere. Testen utføres med 2 x spyttavstryk, som gjøres med tilsendt test-kit. Testen sendes deretter til PennGen i USA for analyse. Kostnaden på $75 gjøres med kredittkort, og betalingsinformasjon sendes ut på epost når testen er gjennomført. Fremgangsmåte:• Send en epost til AMSCHealthGroup@yahoogroups.com og inkluder følgende informasjon: o Navn, adresse og te…

PetVett Dyresykehus etterlyser blodgivere


PetVett Dyresykehus er et nyåpnet veterinært henvisningshospital. Her henvises mange kompliserte og svært syke dyr. Noen av disse dyrene trenger overføring av blod eller blodprodukter som et ledd i deres behandling. Hittil har PetVetts mange ansatte stilt opp med deres egne kjæledyr som donorer ved behov, men nå har etterspørselen etter blod blitt såpass betydelig at dette ikke lenger er tilstrekkelig. Vi har derfor opprettet en blodbank hvor vi ønsker å lagre blod og blodprodukter, slik at aku…