Velkommen til Norsk Schnauzer Bouvier Klubbs hjemmeside!


NSBK er en veldrevet klubb som har ansvar for hele 9 forskjellige raser. Hvordan kan det bli så mange? Schnauzervariantene er registrert som hele 8 raser pga. de forskjellige fargevariantene. I Norge har klubben i underkant av 1000 medlemmer, og disse får tilbud om aktiviteter fra dagens 7 grupper og kontakter rundt i landet. Gruppene arrangerer utstillinger og lydighetsstevner. NSBK har et avlsråd med representanter for hver av rasene som bidrar med råd og hjelp til klubbens medlemmer og oppdrettere.

 

Les mer


 

 


Nyheter

Nytt revidert IPO regelverk


Vi har fra NKK mottatt en presentasjon over kommende endringer i det nye reviderte IPO-regelverket, som etter all sannsynlighet vil bli gjort gjeldende fra 2018. Presentasjonen er kun på tysk.
Presentasjonen ble lagt frem på sist møte i FCIs brukskomite. Opprinnelig var den ikke satt på sakskartet, men ble allikevel behandlet og stemt over. Dette er det som ble vedtatt og trolig ikke mulig å påvirke.

Presentasjonen sendes allikevel ut til diskusjon i ipo-miljøet. Det er mulighet for sende kommentarer og innspill via klubbene. Svar frist 15. desember. Vi er klar over den korte fristen for tilbakemelding, men for å få sammenstilt klubbenes svar innen fristen til FCI blir det dessverre slik denne gangen.
Vi er blitt kontaktet av andre nordiske land vedrørende mulighet for en felles tilbakemelding til FCI. Basert på de svarene vi mottar, vil vi vurdere en tilbakemelding til FCI.

 

IPO 2018 Presentasjon                  Reinschrift IPO 2018

Landslagsleder for det norske Agilitylandslaget


Landslagsleder bestemt seg for å trekke seg etter årets sesong og vi søker derfor etter ny
Landslagsleder (LLL) for det norske Agilitylandslaget

 

Blant ansvarsområdene er:
• Kontaktperson ovenfor NKK
• Planlegging for lagets deltakelse i mesterskap
• Være til stede, tilrettelegge, motivere og støtte under uttak, samlinger og mesterskap
• Sponsorer, økonomi og regnskap
• Utregning resultater fra uttaksstevner
• Være motivator/inspirator og et inkluderende og samlende punkt
• Informasjon til utøverne og utad

 

LLL knytter selv til seg det leder-teamet som den mener er nødvendig for å fylle oppgavene og
delegerer oppgaver innad i teamet.
Vi leter etter en person som liker organisering, og som trives med å jobbe med mennesker og hunder.
Det er utarbeidet retningslinjer for LLL som beskriver oppgavene, så langt det det lar seg gjøre. De er
vedlagt denne utlysningen.
Søknad sendes til agility@klubb.nkk.no så snart som mulig og senest innen 6 januar 2017.

Rik Grunnkurs


NSBK SPORTSHUNDGRUPPEN INNVITERER TIL RIK GRUNNKURS 3.-5. FEBRUAR 2017.

RIK: Regler for internasjonale konkurranser.

 

Innstruktør: Rolf Hegg.

Rolf Hegg har arbeidet profesjonelt med hunder siden 1979. Han er ansvarlig instruktør for NKK grunnkurs figurering. Han har vært engasjert ved politihøyskolen og forsvaret. Han har trent opp andres hunder innen redningshund, lavinehund, ruinsøkshunder, politihunder og konkurransehunder innenfor brukshundsporten.

 

Sted: Gardermoen-området

Bindende påmelding/betaling innen 15.januar 2017: gjoedin@online.no

Kontonr.: 1822 44 99945 (mrk. RIK)

Pris: 1400,- for medlemmer

                                               1700,- for ikke-medlemmer

 

Hilsen Terje og Nina

NKK`S INSTRUKTØRKURS


Norsk Brukshundsports Forbund(NBF) vil også denne høsten / vinteren gjenta tilbudet om å sette i gang kurs for de som ønsker å bli NKK - Instruktør.  

 

 

 

Utstilling 21. - 22. januar 2017


NORSK SCHNAUZER-BOUVIER KLUBB
og NORSK GRAND DANOIS KLUBB
ønsker velkommen til DOBBELUTSTILLING MED VALPESHOW
21. - 22. januar 2017 i Letohallen (Eidsvoll)

 

Se utstillings-annonsen her

Se nyhetsarkiv her